Revista oficial en català del Grup Mineralògic Català (GMC)


Dades principals

Nom: Mineralogistes de Catalunya.
Nom curt: Mineralogistes. Abreviatura: GMC-MdC.
Editor: Grup Mineralògic Català (GMC-Servei de Publicacions).
Inici publicació: 1982 (impresa) / 2016 (en línia).

ISSN: 1132-7022 (impresa) / 2696-4465 (en línia).
Dipòsit legal: B-8205-1982 (impresa).
Periodicitat: semestral.
Edicions anuals: dues, una al maig i una altra al novembre (impreses).


Les versions en línia estan disponibles, amb accés lliure i gratuït, 12 mesos després de la seva respectiva versió impresa, igualment als mesos de maig i novembre.


La revista Mineralogistes de Catalunya ha estat avaluada (versió en línia) l'octubre de 2021 per experts/es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i ha obtingut una qualificació equivalent a un 8,4 sobre 10, per haver aplicat amb èxit el 84,2% dels requisits existents (32 d'un total de 38), i això la converteix en una revista de divulgació científica valorada com d'alta qualitat. En haver superat el 80%, el 21 d'octubre ha estat registrada al Catàleg 2.0 de Latindex, el sistema d'informació per a revistes científiques de la Península Ibèrica, Amèrica Llatina i el Carib.

Contacte

Si s’està interessat en publicar un article en la nostra revista, cal posar-se en contacte, per correu electrònic, amb algun dels nostres responsables editorials:

Al missatge s’haurà d’indicar de què va l’article i ells informaran dels passos que cal seguir. Per a més informació, clicar a [Enviament d’articles].

Clicant a [Requisits de presentació] i [Normes convencionals] s’accedeix a tot el que cal saber sobre com s’han de lliurar els originals dels articles i quines són les normes convencionals que apliquem a les revistes del GMC.

Darrer número disponible
en versió impresa

2024-1 / vol. 15, núm. 3

Darrer número disponible
en versió en línia

2023-1 / vol. 15, núm. 1

Aquesta web empra cookies. Si continues navegant entenem que acceptes la nostra Política de cookies.